Bli medlem

Bk Berget är en ideell förening som bedriver boxningsträning anpassad för olika grupper. Vi är beroende av tränings- och medlemsavgifter för att driva verksamheten framåt. För att träna hos oss måste man vara medlem samt betala träningsavgift.

De som känner sig osäkra på om boxning är rätt träningsform kan provträna en gång gratis om man registrera sig i förväg.

Bli din egen mästare

Hos oss kan du skapa magi