Berget i Media

NT

27 februari 2020

Nio värdiga vinnare på Idrottsgalan

https://nt.se/artikel/7jnk08nj

https://idrottsgalannkpg.se/vinnare-2020/

Narva

17 september 2019

Besök av Bk Berget

https://www.narva.com/Nyheter/besokavbkberget

Bättre med åren

11 december 2019

Göran sprider boxning som medicin

https://www.battremedaren.se/2019/12/11/goran-sprider-boxning-som-medicin/er boxning som medicin

NT

6 juli 2018

Här får seniorerna veva med nävarna

https://nt.se/nyheter/norrkoping/har-far-seniorerna-veva-med-navarna-om5365623.aspx

Aftonbladet

12 april 2019

Här är äldreboendet som boxas – varje vecka

https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/1n6aAX/har-ar-aldreboendet-som-boxas–varje-vecka

Folkbladet

8 juli 2018

Premiär för äldreboxningen

https://folkbladet.se/nyheter/norrkoping/premiar-for-aldreboxning-om5365313.aspx

Liberalerna Norrköping

15 februari 2018

Boxningsklubben som satsar på Parkinson träning

https://www.facebook.com/libnorrkoping/posts/1693525570713669/